Napisali o nas
Trochę historii
Informacje turystyczne
Galeria fotografii
 
 deutsche version

 Pierwsze tysiąclecie p.n.e.
 Średniowiecze
 Okres rozbiorów i wojen napoleońskich
 XX wiek
 Pluski dzisiaj
 Góra kuka! - Śladami historii

XX wiek
 
W wybudowanym w 1909 roku Kościele w pobliskim Orzechowie do dnia dzisiejszego wisi żyrandol z wygrawerowanymi nazwiskami mężczyzn - mieszkańców Plusek - poległych w latach 1914 - 1918. 1920 rok przyniósł Plebiscyt, w którym ludność Warmii opowiedziała się za przynależnością do Niemiec, chociaż w Pluskach głosowanie nie było tak jednoznaczne za Niemcami jak w innych regionach. Na placyku przed domem Sołtysa stoi do tej pory kamień z odpowiednim napisem i płytą pamiątkową postawiony tam po Plebiscycie. Obok szkoły niemieckiej w okresie międzywojennym funkcjonowała przez krótki czas szkoła Polska (drewniany budynek przed Kościołem). Ponadto była też restauracja z salą taneczną p. Hermańskiej (dzisiaj Rybaczówka), sklep z artykułami kolonialnymi oraz nielegalna knajpa Antona Marxa (dzisiaj Złoty Strug) oraz Rybaczówka Kowalewskich (dzisiaj hacjenda p. Gałkiewicza). Chociaż językiem urzędowym był niemiecki, rozmawiano jednak często charakterystyczną gwarą warmińską, która przez niektórych mieszkańców kultywowana jest do dzisiaj.

Styczeń 1945 roku, a więc wkroczenie Armii czerwonej, przyniósł diametralne zmiany w obrazie wsi. W obawie przez represjami ze strony żołnierzy radzieckich większość mieszkańców w panice zaczęła uciekać przed nimi. Część dotarła do Niemiec, znaczna część schroniła się na dłużej u znajomych wracając po kilku miesiącach, znaczna część umarła lub zginęła. Na "miejsce" tych, którzy nie wrócili wprowadzały się osoby z innych rejonów przedwojennej Polski szybko asymilując się. W latach sześćdziesiątych mieszkało w Pluskach ok. 800 osób, a w szkole Podstawowej (dzisiaj własność prywatna) uczyło się 120 dzieci. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte są okresem ogromnego exodusu mieszkańców Plusek do Niemiec.