Napisali o nas
Trochę historii
Informacje turystyczne
Galeria fotografii
 
 deutsche version

 Pierwsze tysiąclecie p.n.e.
 Średniowiecze
 Okres rozbiorów i wojen napoleońskich
 XX wiek
 Pluski dzisiaj
 Góra kuka! - Śladami historii

Okres rozbiorów i wojen napoleońskich
 
W 1772 roku nastąpiła aneksja katolickiej Warmii, a więc i Plusek przez protestanckie Królestwo Pruskie. Fakt ten na długie lata miał zasadniczy wpływ na poziom życia we wsi. (W "Złotym Strugu" można oglądnąć przedruk mapy przedstawiającej podział administracyjny samodzielnej kapituły warmińskiej z 1745 roku.) nastąpiło blokowanie rozwoju całej Warmii ze względów religijnych, na dodatek zbliżała się nawałnica Wojen napoleońskich. W 1782 roku Pluski liczyły 27 kominów 9gospodarstw domowych), czyli około 140 mieszkańców. Koniec roku 1806 przyniósł Wojnę Pruską zwaną też "nieszczęśliwą". Wojska francuskie pod dowództwem marszałków Neya, Devounta, Bernadotta i Murata zakwaterowały się między innymi w Pluskach. Plądrowano i grabiono ludność ze wszystkiego, na dodatek w lutym 1807 roku po Francuzach nadeszli Rosjanie, a potem znowu Francuzi. Wioska została totalnie "ogołocona" ze wszystkiego. W 1812 roku znowu pojawili się żołnierze Napoleona, tym razem podczas marszu na Moskwę. Ogromny tabor, jaki potrzebowali Francuzi tj. wozy z woźnicami, zaopatrzenie, całe stada bydła stał się ich łupem. W 1813 roku znowu orze toczyły się resztki Armii. Z tego okresu zachował się tylko jeden budynek, w którym mieszka dziś p. Antoni Letki. W 1817 roku Pluski liczyły 150 mieszkańców.

Bezpośrednio po Wojnach Napoleońskich ludność mogła wreszcie odetchnąć i rozwinąć się. Niedługo. W 1831 roku z kierunku Olsztynka nadeszła epidemia dżumy, która pociągnęła za sobą znowu ogromne ofiary w ludziach. Mówi się, że dalszy postęp epidemii został zahamowany poprzez postawienie trzech krzyży, które stoją dzisiaj przy posesji p. Gerarda Michalczyka. Podczas budowy sieci kanalizacyjnej w latach 1998 - 2002 natrafiono na bardzo głęboką, zbiorową mogiłę pochodzącą najprawdopodobniej z tego okresu. W 1846 roku mieszkało w Pluskach 242 mieszkańców o następującej strukturze społecznej:
  • 1 Sołtys 45 ha ziemi
  • 2 chłopów po 35 ha ziemi
  • 5 chłopów po 30 ha ziemi
  • 5 chłopów po 22 ha ziemi
  • 3 chłopów po 15 ha ziemi
  • 3 chłopów po 7 ha ziemi
  • 10 chłopów po 0,3 ha ziemi
  • 4 wdowy, stolarz, pasterz i kowal
  • 8 zubożałych chłopów
  • 8 wyrobników